Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 585

o odvolání a jmenování členů výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. o d v o l á v á ke dni 11. června 2003 z funkce člena výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

Ing. Jiřího V e n c l a ,

Ing. Václava K r á t k é h o ,

Ing. Martina Ř í m a n a ,

Ing. Lubomíra P e t r u ž e l u CSc. ,

Dr. Jaromíra K u č u ;

II. j m e n u j e s účinností od 12. června 2003 členem výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

Ing. Vojtěcha K o c o u r k a ,

Ing. Jiřího K u b í n k a ,

Václava K r á s u ,

Miroslava M á č e h o CSc., PhD. ,

Ing. Jaromíra S c h l i n g a ,

Ladislava Š u s t r a .


Provede:

předseda vlády

Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.