Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 581

k pracovní návštěvě prezidenta Republiky Slovinsko Janeze Drnovšeka
v České republice


Vazba na záznam z jednání vlády:

Vláda

I.bere na vědomí,že prezident Republiky Slovinsko Janez Drnovšek uskuteční pracovní návštěvu v České republice dne 12. června 2003;

II. souhlasí s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě I tohoto usnesení budou v rozsahu stanoveném usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506 hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:

místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.