Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-12-14

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2301/12
Počet listů: 1
V Praze dne 14. prosince 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 14. prosince 2012

(mimořádná. schůze)

Schůzi řídila místopředsedkyně vlády Mgr. Karolína Peake


1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1301/12Vláda projednala materiál předložený ministryní práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 934                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1304/12Vláda projednala materiál předložený ministryní práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 935                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.zaznam.doc  


Místopředsedkyně vlády
Mgr.Karolína Peake, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman