Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 420

k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. čtvrtletí 2002


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2002 obsaženou v části III materiálu č. j. 492/02 (dále jen „Informace“);

II. p o v ě ř u j e ministra financí

1. předložit Informaci rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

2. podat výklad k Informaci v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provede:

ministr financí