Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-11

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2226/12
V Praze dne 10. dubna 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 11. dubna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

29.
Národní program reforem ČR 2012č.j. 337/12Předkládá: předseda vlády


* * *

Pro informaci:11.
Informace o smlouvě č. 122800227 „Přeškolovací kurzy Gripen"č.j. 322/12Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc