Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

Program jednání
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2292/06
V Praze dne 17.10.2006

DODATEK Č. 2 PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 18. října 2006 v 10.00 hod.
ve státním zámku v Kolodějích


B. K projednání s rozpravou:


18.

Aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumuč.j. 1571/06 - materiál připojenPředkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 

Příloha

Za správnost:Ing. Zdeněk Med
 Anglická verze - PDF,DOC