Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 587

k informaci o výstavbě mnohonárodního praporu ochrany proti
zbraním hromadného ničení


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o výstavbě mnohonárodního praporu ochrany proti zbraním hromadného ničení obsaženou v části II materiálu č. j. 719/03;

II. p o v ě ř u j e ministra obrany jednat o zapojení České republiky při výstavbě mnohonárodního praporu ochrany proti zbraním hromadného ničení ve věcně příslušných orgánech NATO.Provede:

ministr obrany


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.