Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 419

ke Statutu Hospodářské komory České republiky, Jednacímu řádu Hospodářské komory České republiky a Příspěvkovému řádu Hospodářské komory České republiky

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p o t v r z u j e Dodatek č. 1 ke Statutu Hospodářské komory České republiky a Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Hospodářské komory České republiky;

II. n e p o t v r z u j e Dodatek č. 1 k Příspěvkovému řádu Hospodářské komory České republiky;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby rozhodnutí vlády podle bodu I a II tohoto usnesení oznámil prezidentu Hospodářské komory České republiky.

Provede:

předseda vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.