Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 368 + P

o vyjádření státní podpory kandidatuře na pořádání
mistrovství světa v klasickém lyžování
v roce 2007 v České republice


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í kandidaturu Svazu lyžařů České republiky a SKI 2007 - občanského sdružení měst a obcí Liberce, Jablonce nad Nisou, Bedřichova a Janova nad Nisou na pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2007 v České republice (v Jizerských horách a na Ještědském hřebenu) (dále jen „kandidatura“), včetně návrhu finančního zajištění uvedené akce, obsaženého v části IV (Finanční řešení MS) materiálu č. j. 392/02;

II. s c h v a l u j e vyjádření státní podpory kandidatuře, uvedené v příloze tohoto usnesení;

III. u k l á d á ministru školství, mládeže a tělovýchovy

1. předat představitelům Svazu lyžařů České republiky vyjádření státní podpory kandidatuře, uvedené v bodě II tohoto usnesení,

2. v případě přidělení pořadatelství mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2007 (dále jen „mistrovství“) mezinárodní lyžařskou federací v červnu 2002 České republice

a) koordinovat spolupráci ministerstev při přípravě mistrovství,

b) zpracovat a vládě do 31. října 2002 předložit komplexní informaci o stavu příprav mistrovství.


Provede:

ministr školství, mládeže a tělovýchovy


Na vědomí:

hejtman Libereckého kraje

V y j á d ř e n í

státní podpory kandidatuře na pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování
v roce 2007 v České republice


Vláda České republiky vyjadřuje svoji podporu projektu Svazu lyžařů České republiky a SKI 2007 - občanského sdružení měst a obcí Liberce, Jablonce nad Nisou, Bedřichova a Janova nad Nisou jako kandidátům na pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2007 v Jizerských horách a na Ještědském hřebenu.

Vláda České republiky ujišťuje mezinárodní lyžařskou federaci, že v případě pořádání mistrovství světa v roce 2007 budou sportovci a jejich doprovod ze všech zúčastněných států přijati v České republice v souladu s platným reglementem.

Mistrovství světa bude sloužit pouze sportovním zájmům, neboť Česká republika nepřipouští žádnou diskriminaci náboženského, politického nebo rasového charakteru.