Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-17

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2278/12
V Praze dne 16. října 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 17. října 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

18.
Návrh na jmenování do hodností generálůč.j. 1061/12Předkládá: ministr obrany


* * *

Pro informaci:9.
Ohrožení elektrizační soustavy ČR přetoky z Německač.j. 1062/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc