Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-03-21

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2220/12
V Praze dne 20. března 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 21. března 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


B. K projednání s rozpravou:

21.
Základní parametry zadávacích podmínek pro veřejné zakázky - výstavba a modernizace pozemních komunikacíč.j. 237/12Předkládá: ministr dopravy


C. K projednání bez rozpravy:

22.
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011č.j. 239/12Předkládá: ministr dopravy


23.
Návrh na jmenování dvou členů předsednictva a předsedy Technologické agentury České republikyč.j. 240/12Předkládá: předseda vlády

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc