Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-11

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2226/12
V Praze dne 11. dubna 2012

DODATEK Č.2 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 11. dubna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

30.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisůč.j. 339/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


C. K projednání bez rozpravy:

31.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědyč.j. 327/12Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc