Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1126

k návrhu na jmenování generálního inspektora
Drážní inspekce


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

j m e n u j e s účinností od 1. ledna 2003 generálním inspektorem Drážní inspekce pana Bc. Zdeňka Žáka, generálního inspektora Českých drah.
Provede:

předseda vládyPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.