Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-15

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2210/12
V Praze dne 13. února 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 15. února 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

21.
Analýza zřízení registru přestupkůč.j. 83/12 - bod 5 schůze vlády 8.2.2012Předkládá: ministr spravedlnosti


22.
Předložení kandidátní listiny České republiky pro volby soudce Evropského soudu pro lidská právač.j. 72/12 - bod 8 schůze vlády 8.2.2012Předkládá: ministr spravedlnosti

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc