Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1125

o jmenování člena Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva
a jeho náhradnice za Českou republiku


Vazba na záznam z jednání vlády:


V l á d a

I. j m e n u j e

1. JUDr. Cyrila Svobodu, místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí členem Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (dále jen „Komise“) za Českou republiku,

2. JUDr. Elišku Wagnerovou, místopředsedkyni Ústavního soudu náhradnicí člena Komise;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby ozná-mil Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy a tajemníkovi Komise jmenování člena Komise za Českou republiku a jeho náhradnice podle bodu I tohoto usnesení.Provede:

místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí


Na vědomí:

předseda Ústavního souduPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.