Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 589

k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause
ve Spojených státech amerických


Vazba na záznam z jednání vlády:

Vláda

I. b e r e n a v ě d o m í, že prezident republiky Václav Klaus vykoná ve dnech 18. až 22. června 2003 pracovní návštěvu ve Spojených státech amerických;

II. s o u h l a s í s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě I tohoto usnesení budou v rozsahu stanoveném usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506 hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.Provede:

místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.