Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-01-11

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2200/12
V Praze dne 5. ledna 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 11. ledna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

16.
Zpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042č.j. 973/11 - bod 12 schůze vlády 19.10.2011Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a financí


* * *

Pro informaci:13.
Zpráva o dosavadním průběhu výběrového řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská právač.j. 23/12Předkládá: ministr spravedlnosti

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc