Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-03-15

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2000 č. 264 + P

k rehabilitaci památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s návrhem na rehabilitaci památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii uvedených v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. ministru kultury ve spolupráci s ministrem obrany, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, primátorem hlavního města Prahy a přednosty okresních úřadů v Příbrami a Táboře zajistit v roce 2000 institucionální zabezpečení památníků, investiční záměry na realizaci návrhu podle bodu I tohoto usnesení a předložit je Ministerstvu financí do 30. června 2000,

2. ministrům kultury, obrany a místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí předložit v návrzích svých rozpočtových kapitol státního rozpočtu na roky 2001 až 2003 návrhy účelových finančních prostředků na investiční záměry podle bodu II/1 tohoto usnesení.


Provedou:

ministři kultury, obrany,
místopředseda vlády a ministr
zahraničních věcí,
přednosta Okresního úřadu v Příbrami,
přednosta Okresního úřadu v Táboře,
primátor hlavního města Prahy

SEZNAM PAMÁTNÍKŮ
zařazených do skupin podle historických období a událostí v dějinách České republiky


Dějiny vzniku Československa, 1. a 2. odboj

(1) Národní památník na Vítkově
(2) Památník odboje při Historickém ústavu Armády České republiky
Dějiny fašistické totality a holocaustu

(3) Památník Lidice
(4) Památník Terezín
Dějiny 2. světové války na území České republiky

(5) Památník svobody v Hrabyni
Dějiny komunistické totality, 3. odboj

(6) Tábor ”Vojna” u Příbrami
Památníky významných osobností politických dějin

(7) Muzeum T.G. Masaryka v Lánech
(8) Památník dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí
(9) Památník J.A. Komenského v Naardenu