Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-15

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2210/12
V Praze dne 12. června 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 15. února 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonůč.j. 1033/11Předkládá: ministr spravedlnosti


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1150/11Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžePřizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže


4.
Návrh nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisůč.j. 26/12Předkládá: ministr dopravy


5.
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcůmč.j. 51/12Předkládá: ministr zemědělství


6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 70/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisůč.j. 52/12Předkládá: ministr zemědělství


7.
Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 577)č.j. 112/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 578)č.j. 113/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


9.
Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 576)č.j. 92/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


10.
Návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 584)č.j. 118/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


11.
Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 585)č.j. 107/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


12.
Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správyč.j. 91/12Předkládá: ministr vnitra


13.
Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminaceč.j. 116/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská právaPřizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva


14.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 244)č.j. 114/12Předkládá: ministr financí


C. K projednání bez rozpravy:

15.
Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetkuč.j. 95/12Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


16.
Návrh vyjádření vlády ČR k žádosti Itálie o přistoupení k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovůč.j. 111/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


17.
Návrh na uskutečnění setkání prezidentů Chorvatska, Srbska, Slovenska a České republiky na zámku v Lánech ve dnech 18.-19. února 2012č.j. 106/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


18.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Španělském království ve dnech 15.-17. února 2012č.j. 105/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Návrh na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na konsistoři u příležitosti uvedení arcibiskupa Dominika Duky do hodnosti kardinála ve Vatikánu ve dnech 17. – 19. února 2012č.j. 104/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga ve Státě Katar a v Bahrajnském království ve dnech 17.- 20. ledna 2012č.j. 99/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Makroekonomická predikce České republikyč.j. 115/12Předkládá: ministr financí2.
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2011č.j. 89/12Předkládá: ministr financí3.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31.12.2011)č.j. 96/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy4.
Čerpání finančních prostředků pro vrcholné návštěvy za rok 2011č.j. 100/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí5.
Informace o průběhu a výsledcích 31. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíceč.j. 101/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí6.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Systémová podpora a servis IS MZV-KR (2012-2015)"č.j. 98/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf