Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-06

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2264/12
V Praze dne 6. září 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve čtvrtek 6. září 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

11.
Jmenování JUDr. Roberta Pelikána, Ph. D. členem Rady Českého telekomunikačního úřaduč.j. 909/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc