Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-08-29

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2262/12
V Praze dne 28. srpna 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 29. srpna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4C. K projednání bez rozpravy:

27.
Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republikyč.j. 879/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc