Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 575 + P

k Výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 2002
a Účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2002


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Výroční zprávu Pozemkového fondu České republiky za rok 2002 obsaženou v části II materiálu č. j. 693/03 (dále jen „Výroční zpráva“),

2. Účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 2002 obsaženou v části III materiálu č. j. 693/03 (dále jen „Účetní závěrka“);

II. p ř i j í m á k Výroční zprávě a k Účetní závěrce stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení (dále jen „stanovisko“);

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit Výroční zprávu, Účetní závěrku a stanovisko předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

2. ministra zemědělství a předsedu presidia Pozemkového fondu České republiky odůvodnit stanovisko při projednávání Výroční zprávy a Účetní závěrky v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.


Provedou:

předseda vlády,
ministr zemědělství
a předseda presidia Pozemkového
fondu České republiky
S t a n o v i s k o

vlády k Výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 2002
a k Účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2002


Presidium Pozemkového fondu České republiky předložilo vládě podle § 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Výroční zprávu Pozemkového fondu České republiky za rok 2002 a Účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 2002.

Vláda projednala uvedené dokumenty na jednání své schůze dne 11. června 2003 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tyto dokumenty schválit.