Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 494

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/17
Prostředky zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/17 Prostředky zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání obsažený v části II předloženého materiálu (dále jen "Kontrolní závěr"),

2. stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru obsažené v části III předloženého materiálu,

3. stanovisko České pojišťovny, a. s., ke Kontrolnímu závěru obsažené v části IV předloženého materiálu,

4. stanovisko Kooperativy, pojišťovny, a. s., ke Kontrolnímu závěru obsažené v části V předloženého materiálu;

II. u k l á d á ministru financí zpracovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí analýzu nákladů pojišťoven na správní režii zákonného pojištění a předložit vládě do 31. října 2001 návrh řešení.


Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministr financí