Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1993 > 1993-01-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. ledna 1993 č. 19

o novém rozdělení klíčů k českým korunovačním klenotům

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. nově r o z d ě l u j e klíče k českým korunovačním klenotům a svěřuje

klíč č. 1 prezidentu České republiky,

klíč č. 2 předsedovi vlády,

klíč č. 3 arcibiskupovi pražskému,

klíč č. 4 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

klíč č. 5 předsedovi Senátu Parlamentu České republiky,

klíč č. 6 Metropolitní kapitule svatého Víta,

klíč č. 7 primátoru hlavního města Prahy

s tím, že v případě dočasného neobsazení funkce držitele klíče stává se jeho náhradním držitelem osoba vykonávající jeho působnost v souladu s Ústavou, právními předpisy, případně jinak stanovenými pravidly;

II. r u š í usnesení vlády ze dne 4. března 1970 č. 49 o novém rozdělení klíčů k českým korunovačním klenotům.

Provede:

předseda vlády

Předseda vlády
Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r