Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-04-12

Program jednání
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2232/06
V Praze dne 10.04.2006

DODATEK Č. 2 PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 12. dubna 2006 v 10.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


B. K projednání s rozpravou:
 


45.

Zpráva o zajištění přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraječ.j. 530/06 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy

C. K projednání bez rozpravy:


46.

Povolení výjimky podle § 43 a §16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Krkonoše pro Český svaz kanoistů, zastoupený panem Ivo Eichlerem, za účelem pořádání závodu o Český pohár ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě pod přehradou Labská ve dnech 28. -30. 4. 2006č.j. 536/06 - materiál připojenPředkládá: ministr životního prostředí

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
Přílohy: 2 

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC