Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-11-05

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2287/12
Počet listů: 1
V Praze dne 5. listopadu 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 5. listopadu 2012

(mimořádná. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Opatření k vypracování nového návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, nových střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015 a nového střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015č.j. 1124/12Vláda se zevrubně zabývala materiálem předloženým ministrem financí a toto projednávání přerušila.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman