Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 445

o změně usnesení vlády ze 14. září 1994 č. 508, k návrhu na sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í

usnesení vlády ze 14. září 1994 č. 508, k návrhu na sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou tak, že:

1. za bod IV/3 se doplňuje nový bod IV/4, který zní:

"4. ministru spravedlnosti vystavit do 30. září 1995 právní posudek k Rámcové dohodě.",

2. prováděcí doložka se doplňuje textem:

"ministr spravedlnosti".

Provede:

ministr spravedlnosti

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.