Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 503

k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a
ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo
dne 30. května 2001


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s uskutečněním pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo dne 30. května 2001,

2. s tím, že náklady spojené s pracovní návštěvou uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou v rozsahu šesti osob hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí