Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 424

o jmenování člena správní rady Českých drah

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

j m e n u j e pana Miroslava K a p o u n a , místopředsedu ústředí Odborového sdružení železničářů, členem správní rady Českých drah.

Provedou:

předseda vlády, ministr dopravy

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.