Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1123 + P

ke kandidátům do funkcí soudců

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

d o p o r u č u j e předsedovi vlády, aby spolupodepsal rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování kandidátů, uvedených v příloze tohoto usnesení do funkcí soudců.


Provede:

předseda vlády
S e z n a m k a n d i d á t ů


Justiční čekatelé

1. Mgr. Radek A d a m u s , nar. 28.3.1974
Okresní soud v Ostravě

2. Mgr. Iva B u b e n í k o v á , nar. 2.8.1975
Okresní soud v Ústí nad Labem

3. JUDr. Martina Č e r v i n k o v á , 20.12.1975
Okresní soud v Jeseníku

4. JUDr. Monika F o r m a n o v á , nar. 10.9.1973
Obvodní soud pro Prahu 5

5. JUDr. Roman H l a v á č , nar. 31.1.1975
Okresní soud v Karviné

6. Mgr. Petr H o v o r k a , nar. 31.1.1973
Obvodní soud pro Prahu 5

7. Mgr. Renata J i ř i č k o v á , nar. 31.12.1974
Okresní soud Plzeň-jih

8. Mgr. Tomasz K a f k a , nar. 3.11.1974
Okresní soud v Karviné

9. Mgr. Jana K a j z r o v á , nar. 8.1.1975
Obvodní soud pro Prahu 10

10. Mgr. Eva K r e j č o v s k á , nar. 15.7.1976
Okresní soud v Olomouci

11. Mgr. Andrea L o m o z o v á , nar. 15.9.1975
Obvodní soud pro Prahu 4

12. Mgr. Michal M a r e k , nar. 21.9.1972
Okresní soud v České Lípě

13. Mgr. Pavel P a c h n e r , nar. 17.1.1975
Okresní soud v Liberci

14. Mgr. Aleš P e c h a , nar. 9.4.1975
Okresní soud v Ostravě

15. Mgr. Markéta P o l a n e c k á , nar. 29.1.1974
Obvodní soud pro Prahu 3

16. Mgr. Jaroslav R a k o š a n , nar. 19.1.1975
Okresní soud v Ostravě

17. Mgr. Iva R o v ň á k o v á , nar. 20.2.1975
Okresní soud v Ostravě

18. Mgr. Kristina S k o p a l o v á , nar. 15.8.1976
Okresní soud v Pardubicích

19. Mgr. Lenka S o s í k o v á , nar. 3.9.1976
Okresní soud v Novém Jičíně

20. Mgr. Lenka S t e g u r o v á , nar. 15.1.1975
Okresní soud v Liberci

21. JUDr. Andrea S t ř í h a v k o v á , nar. 26.3.1975
Okresní soud v Chomutově

22. Mgr. Ing. Lubomír S u š e ň , nar. 12.4.1970
Okresní soud v Ostravě

23. Mgr. Michaela Š v i r g o v á , nar. 3.8.1976
Obvodní soud pro Prahu 8

24. JUDr. Petr V a n ě č e k , nar. 10.11.1975
Okresní soud v Pardubicích

25. Mgr. David V l á č i l , nar. 27.2.1974
Obvodní soud pro Prahu 3


Kandidáti z jiné právní praxe

1. JUDr. Lenka F r a n c o v á , nar. 8.2.1975
Okresní soud v Litoměřicích

2. Mgr. Lucie H a r t l o v á , nar. 25.7.1968
Okresní soud v Litoměřicích

3. JUDr. Brigita C h r a s t i l o v á , nar. 16.3.1945
Vrchní soud v Praze

4. Mgr. Petr N o v á k , nar. 28.3.1973
Obvodní soud pro Prahu 4

5. JUDr. Hana P i p k o v á , nar. 23.10.1948
Městský soud v Praze

6. JUDr. Nataša R e i c h l o v á , nar. 18.5.1951
Městský soud v Praze