Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-01-11

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2200/12
V Praze dne 10. ledna 2012

DODATEK Č.2 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 11. ledna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4C. K projednání bez rozpravy:

17.
Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 16. září 2009 č. 1191, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravěč.j. 27/12Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc