Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-03-07

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2216/12
V Praze dne 6. března 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 7. března 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4C. K projednání bez rozpravy:

12.
Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Kodaň, 9. - 10. března 2012)č.j. 180/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc