Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2011 > 2011-04-20

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2228/11
V Praze dne 18. dubna 2011

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 20. dubna 2011 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

20.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010č.j. 357/11Předkládá: ministr financí


21.
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011č.j. 356/11Předkládá: ministr financí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc