Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1992 > 1992-07-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. července 1992 č. 484

o zřízení Komise vlády České republiky pro přípravu Ústavy České republiky

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z ř i z u j e

Komisi vlády České republiky pro přípravu Ústavy České republiky (dále jen "Komise");

II. j m e n u j e

1. předsedu vlády Václava K l a u s e , předsedou Komise,

2. místopředsedu vlády Jana K a l v o d u , místopředsedou Komise,

3. ředitele legislativní sekce ministerstva spravedlnosti Cyrila S v o b o d u , sekretářem Komise,

4. dalšími členy Komise:

Filipa Šedivého, místopředsedu Federálního shromáždění,

Jiřího Vlacha, místopředsedu České národní rady,

Vojtěcha Cepla, proděkana právnické fakulty Univerzity Karlovy,

Daniela Kroupu,

Václava Bendu, místopředsedu Federálního shromáždění,

Václava Peřicha, poslance Federálního shromáždění,

Jana Litomiského, poslance České národní rady,

Miloslava Výborného, poslance České národní rady,

Václava Novotného,

Miroslava Syllu, poradce předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky,

Pavla Zářeckého, náměstka ministra vnitra,

Dušana Hendrycha;

III. z m o c ň u j e

předsedu vlády a předsedu Komise, aby v případě potřeby jmenoval a odvolával další členy Komise z řad odborníků;

IV. b e r e n a v ě d o m í ,

že funkci sekretariátu Komise bude plnit legislativní sekce ministerstva spravedlnosti.

Provedou:

předseda vlády,

místopředseda vlády J. Kalvoda,

ministr spravedlnosti

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.