Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 388

o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky
k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky
v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna do 30. června 2002, s úpravami podle připomínky vlády;

II. u k l á d á ministru vnitra

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002, podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.


Provedou:

předseda vlády,
ministr vnitra


Na vědomí:

hejtman Ústeckého kraje,
přednosta Okresního úřadu Děčín