Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 939 + P

o změně rozhodnutí o privatizaci 94 % akcií
akciové společnosti Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s.


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. m ě n í podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci 94 % akcií akciové společnosti Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s., vydané usnesením vlády z 3. září 1997 č. 538 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á ministru financí

1. zajistit realizaci změny rozhodnutí uvedeného v bodě I tohoto usnesení,

2. ve spolupráci s ministrem zemědělství předložit vládě do 31. října 2001 návrh způsobu privatizace akcií akciové společnosti Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s. držených Fondem národního majetku České republiky.


Provedou:
ministři financí,
zemědělství
Změna rozhodnutí o privatizaci 94 % akcií
akciové společnosti Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s.

Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s.,
sídlo: T. G. Masaryka č. 57, Karlovy Vary
IČO: 49790765


Rozhodnutí o privatizaci 94 % akcií akciové společnosti Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s., vydané usnesením vlády z 3. září 1997 č. 538 se m ě n í takto:

252 179 kusů akcií (59%), uvedených v části II přílohy usnesení vlády z 3. září 1997 č. 538 určených původně k privatizaci metodou přímého prodeje v 2. tranši společnosti Value Bill s. r. o., se sídlem Praha 1, Husova č. 5, IČO: 25120859, po změně názvu a sídla nyní SALB, s. r. o., se sídlem Praha 2, Americká č. 11, IČO: 25120859, nebudou tomuto nabyvateli prodány. Až do dalšího rozhodnutí o způsobu privatizace těchto akcií zůstanou tyto akcie v držení Fondu národního majetku České republiky.