Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 427

o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy
ministra zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu Phila Goffa
v České republice


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu Phila Goffa v České republice ve dnech 9. a 10. května 2002,

2. s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou v rozsahu 5 osob hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:

místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí