Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 509

k návrhu na uskutečnění návštěvy Generálního tajemníka Rady Evropské unie
a Vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku
pana Javiera Solany v České republice ve dnech 30. a 31. května 2001


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s uskutečněním návštěvy Generálního tajemníka Rady Evropské unie a Vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku pana Javiera Solany v České republice ve dnech 30. a 31. května 2001 s tím, že delegace bude mít pět osob,

2. s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí