Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-26

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2270/12
V Praze dne 25. září 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 26. září 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


B. K projednání s rozpravou:

19.
Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvěč.j. 975/12Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


C. K projednání bez rozpravy:

20.
Návrh na obeslání 14. zasedání Mezinárodní konference pro legální metrologiič.j. 972/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o provedení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2012 v rámci rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcíč.j. 973/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


* * *

Pro informaci:8.
Pro informaci členů vlády České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Automatizace ověření petice pro přímou volbu prezidenta" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 971/12Předkládá: ministr vnitra

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: Ing. Ivan Růžička


program.doc