Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 351

k návrhu na obeslání fóra Evropské unie se zeměmi střední a východní Evropy o budování informační společnosti, které se uskuteční dne 23. června 1995 v Bruselu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s

1. přijetím pozvání Evropské komise k účasti České republiky na fóru Evropské unie se zeměmi střední a východní Evropy o budování informační společnosti, které se uskuteční dne 23. června 1995 v Bruselu (dále jen "Fórum"),

2. účastí delegace České republiky na Fóru ve složení

vedoucí delegace - pan Karel D y b a , ministr hospodářství,

členové delegace - pan Emanuel O n d r á č e k , náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy,

pan David S t á d n í k , vrchní ředitel Českého telekomunikačního úřadu ministerstva hospodářství,

3. tím, aby další účastníky Fóra z řad zástupců odborné a podnikatelské sféry České republiky do celkového pozvaného počtu 6 - 7 osob určil ministr hospodářství;

II. b e r e n a v ě d o m í , že náklady spojené s účastí členů delegace České republiky na Fóru a zástupců nepodnikatelské sféry České republiky na Fóru uhradí Evropská komise.

Provede:

ministr hospodářství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.