Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-12

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2266/12
V Praze dne 11. září 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 12. září 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

23.
Centralizace auditů na Ministerstvu financí - změna nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (SF/FS/EFF)č.j. 931/12Předkládá: ministr financí


24.
Veřejná zakázka "Zajištění provozu a servisu železničního telekomunikačního majetku"č.j. 930/12Předkládá: ministr dopravy


C. K projednání bez rozpravy:

25.
Komentář České republiky ke Druhé zprávě Výboru expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Charty Českou republikouč.j. 933/12Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva


26.
Návrh na obeslání 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v USA a pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v USAč.j. 935/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc