Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 492

ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky
s právem Evropských společenství za 1. čtvrtletí 2001


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za 1. čtvrtletí 2001 obsaženou v části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády projednat s dotčenými členy vlády připomínky týkající se případné neslučitelnosti předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů s právem Evropských společenství.


Provede:
místopředseda vlády a
předseda Legislativní rady vlády