Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-03

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2274/12
V Praze dne 2. října 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 3. října 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4C. K projednání bez rozpravy:

27.
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012č.j. 995/12Předkládá: ministr obrany


28.
Zvýšení kvóty České republiky v Mezinárodním měnovém fondu v rámci 14. všeobecné revize kvótč.j. 1002/12Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky


29.
Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 25. července 2012 č. 589/Dč.j. 1001/12Předkládají: ministři dopravy a financí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc