Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-08-29

Program jednání
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2266/07
V Praze dne 24.08.2007

DODATEK Č. 1 PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 29. srpna 2007 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


B. K projednání s rozpravou:


30.

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóněč.j. 1289/07 - materiál připojenPředkládají: ministr financí a guvernér České národní banky

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.Příloha 

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC