Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-17

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2278/12
V Praze dne 12. října 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 17. října 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o směnárenské činnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnostič.j. 720/12Předkládá: ministr financí


3.
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisůč.j. 911/12Předkládá: ministr vnitra


4.
Návrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu na dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE na rok 2013č.j. 927/12 - bod 9 schůze vlády 3.10.2012Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


5.
Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spořeníč.j. 918/12Předkládá: ministr financí


6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.č.j. 904/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


7.
Návrh poslanců Dagmar Navrátilové, Jiřího Rusnoka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 808)č.j. 1038/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Návrh poslanců Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Michala Janka, Anny Putnové, Renáty Witoszové, Borise Šťastného, Jiřího Štětiny, Jiřího Rusnoka a Jitky Chalánkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 807)č.j. 1046/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


9.
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2012č.j. 1048/12Předkládá: ministr financí


10.
Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republikyč.j. 1050/12Předkládá: ministr dopravy


11.
Programy poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě: a) úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“ b) finančních prostředků určených pro snížení kupní ceny zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“ c) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“č.j. 974/12 - bod 15 schůze vlády 3.10.2012Předkládá: ministr zemědělství


12.
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraječ.j. 1026/12Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu


13.
Informace o elektronickém způsobu hlasováníč.j. 1034/12Předkládá: ministr vnitra


14.
Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky a návrh způsobu stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy a člena předsednictva Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republikyč.j. 1049/12Předkládá: předseda vlády


C. K projednání bez rozpravy:

15.
Katalog vzorových zadávacích dokumentacíč.j. 1030/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


16.
Poskytnutí peněžních darů vybraným institucím do zahraničí v roce 2012 v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstvo zahraničních věcíč.j. 1047/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. – 19. října 2012 v Bruseluč.j. 1036/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zhodnocení stavu realizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápadč.j. 1029/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj2.
Informace pro vládu podle usnesení č. 158 ze dne 22. února 2010 o nadlimitní veřejné zakázce na výrobu a dodání řidičských průkazů vzoru Evropské unieč.j. 1025/12Předkládá: ministr dopravy3.
Informace o třech nadlimitních veřejných zakázkách, týkajících se jednoho projektu - "Projekt kompetenčního centra ICT"č.j. 1041/12Předkládá: ministr zdravotnictví4.
Informace o smlouvě č. 120100149 na dodávku nové verze aplikačního programového vybavení Finanční informační systém a o smlouvě č. 120100150 na dodávku nové verze aplikačního programového vybavení Informační systém o službě a personáluč.j. 1051/12Předkládá: ministr obrany5.
Informace o smlouvě č. 120100284 na poskytnutí technické podpory pro aplikační programové vybavení informačního systému velení a řízení pozemních sil a provedení školeníč.j. 1052/12Předkládá: ministr obrany6.
Informace o smlouvě č. 122800327 "Poskytování komplexní služby zabezpečení systémů LETVIS a LEDIS"č.j. 1053/12Předkládá: ministr obrany7.
Informace o smlouvě č. 120100248 na technické zhodnocení aplikačního programového vybavení Informačního systému logistikyč.j. 1054/12Předkládá: ministr obrany8.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 24. září 2012 v Bruseluč.j. 1037/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf