Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

Program jednání
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2292/06
V Praze dne 13.10.2006

DODATEK Č. 1 PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 18. října 2006 v 10.00 hod.
ve státním zámku v Kolodějích


B. K projednání s rozpravou:


16.

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2006č.j. 1560/06 - materiál připojenPředkládá: ministr financí

 

C. K projednání bez rozpravy:


17.

Návrh na odvolání zástupce hlavního hygienika České republikyč.j. 1562/06 - materiál připojenPředkládá: ministr zdravotnictví

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 
Přílohy: 2

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC