Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1127

k návrhu na jmenování přednostů okresních úřadů Tábor, Plzeň - jih, Karviná,
Mladá Boleslav, Náchod, Hradec Králové a Brno - venkov


Vazba na záznam z jednání vlády:


V l á d a

j m e n u j e s účinností od 15. listopadu 2002

Ing. Jiřího Vavrušku přednostou Okresního úřadu Tábor,

Ing. Václava Mazína přednostou Okresního úřadu Plzeň - jih,

Mgr. Evu Mikulkovou přednostkou Okresního úřadu Karviná,

Ing. Jiřího Pavlouska přednostou Okresního úřadu Mladá Boleslav,

Bc. Václava Krále přednostou Okresního úřadu Náchod,

Mgr. Jarmilu Čejkovou přednostkou Okresního úřadu Hradec Králové a

Zdeňka Kříže přednostou Okresního úřadu Brno - venkov.Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Na vědomí:
Ing. Jiří Vavruška zástupce přednosty Okresního úřadu Tábor,
Ing. Václav Mazín zástupce přednosty Okresního úřadu Plzeň - jih,
Mgr. Eva Mikulková zástupce přednosty Okresního úřadu Karviná,
Ing. Jiří Pavlousek zástupce přednosty Okresního úřadu Mladá Boleslav
Bc. Václav Král zástupce přednosty Okresního úřadu Náchod,
Mgr. Jarmila Čejková zástupce přednosty Okresního úřadu Hradec Králové
Zdeněk Kříž zástupce přednosty Okresního úřadu Brno - venkovPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.