Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1114

k Pololetní informaci o činnosti zmocněnců vlády pro řešení problémů spojených
s revitalizací severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

1. pololetní informaci o činnosti zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech obsaženou v části III materiálu č. j. 1430/02,

2. pololetní informaci o činnosti zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje obsaženou v části IV materiálu č. j. 1430/02;

II. u k l á d á ministru pro místní rozvoj zřídit meziresortní komisi na úrovni náměstků věcně příslušných ministrů, která by koordinovala aktivity jednotlivých resortů směrem k regionům severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje, včetně optimalizování a efektivního využívání státních prostředků směřujících do těchto regionů.Provede:

ministr pro místní rozvoj


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.