Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 583

k návrhu změny povodňových komisí ucelených povodí na povodňové komise krajů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í s návrhem změny povodňových komisí ucelených povodí na povodňové komise krajů obsaženým v části III materiálu č. j. 711/03.Na vědomí:

hejtmani


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.