Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2009 > 2009-06-08

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2254/09
V Praze dne 5. června 2009

DODATEK Č.2 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 8. června 2009

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

Schůzi vlády bude od 10.00 hod. předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii.


C. K projednání bez rozpravy:

42.
Ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučeníč.j. 836/09Předkládá: ministr pro lidská práva

Předseda vlády
Ing. Jan F i s c h e r , CSc., v. r.
Za správnost: Ing. Zdeněk Med


program.doc